FØRSTEHJÆLP 4-6 KLASSETRIN

Førstehjælp i 2. forløb (4.-6. klassetrin)

  • Klassen bliver underviset i førstehjælp. Vigtige håndgreber bliver gennemgået og alarmeringsøvelserne gentages, ligesom aflåst sideleje introduceres. Øvelserne udbygges med viden om og øvelser i at håndtere brud, standse større blødninger og involvering af andre hjælpere.
  • Der vil også i dette alderstrin blive lavet rollespil med ulykker, som eleverne kan komme ud for i hverdagen.

Varighed: 2 timer.

Antal deltager: max 30 elever.

Efter gennemførelse af dette kursus, uddeles der et førstehjælpsdiplom fra Kunsten at redde liv.

Pris: 2.800 kr. ekskl. moms.

BESTIL DIT FØRSTEHJÆLPSKURSUS I DAG

DET ER EN GAVE AT GIVE LIV MEN EN KUNST AT REDDE DET