FØRSTEHJÆLP 1-3 KLASSETRIN

Førstehjælp i 1. forløb (1.-3. klassetrin)

  • Klassen bliver undervist i førstehjælp.
  • Klassen vil også gennemspille flere rollespil, der tager udgangspunkt i hverdagsuheld, fx som cyklist eller fodgænger. Formålet er, at eleverne skal lære, hvordan man kan hjælpe hinanden, hvad man gør, når uheldet er ude, og hvordan man skaffer hjælp.
  • Uheldet arrangeres, og en eller flere kammerater er ”ofre”. Andre elever er aktive tilskuere, der træder ind i spillet og drager omsorg og sørger for at standse ulykken, danne sig et overblik og alarmere korrekt. ”Hvor er den nærmeste telefon?”, ”Hvad skal jeg sige?” og ”Hvad gør jeg derefter?”. En del elever fungerer som observatører og registrerer hændelserne til en senere diskussion og evaluering. Efter at situationen er gennemspillet, taler eleverne om erfaringerne, og et nyt spil sættes i gang med nye aktører.

Varighed: 2 timer.

Antal deltager: max 30 elever.

Efter gennemførelse af dette kursus, uddeles der et førstehjælpsdiplom fra Kunsten at redde liv.

Pris: 2.800 kr. ekskl. moms.

BESTIL DIT FØRSTEHJÆLPSKURSUS I DAG

DET ER EN GAVE AT GIVE LIV MEN EN KUNST AT REDDE DET