førstehjælp kunsten at redde liv

GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP

Når du har gennemført dette kursus kan du give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, samt handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne, du kan desuden anvende en AED/hjertestarter.

DAGINSTITUTION FØRSTEHJÆLP

Når du har gennemført dette kursus, kan du give hjerte-lunge-redning til en bevidstløs voksen eller barn med og uden normal vejrtrækning. Du vil få stor viden om behandling af knoglebrud og muskelskader, lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principper, og anvende en AED/hjertestarter

KONTOR/BUTIK FØRSTEHJÆLP

Når du har gennemført dette kursus, kan du give hjerte-lunge-redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning. Du vil få stor viden om, psykisk førstehjælp og behandling af sygdomme.Lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principper, og anvende en AED/hjertestarter

HÅNDVÆRKER FØRSTEHJÆLP

Når du har gennemført dette kursus, kan du give hjerte-lunge-redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning. Du vil få stor viden om behandling af knoglebrud og muskelskader, lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principper, og anvende en AED/hjertestarter.

FOLKESKOLE FØRSTEHJÆLP

En undersøgelse fra Gallup i 2012 viser, at kun hver anden dansk folkeskole lever op det syv år gamle obligatoriske krav om, at skolerne skal undervise i førstehjælp. Det skyldes primært skolernes trængte økonomi. Derfor tilbyder vi førstehjælpskursus til under 100 kr. pr. elev.

KØRESKOLEELEVER FØRSTEHJÆLP

Det er obligatorisk at gennemgå et 8 lektioners førstehjælpskursus i forbindelse med at man tager kørekort. På kurset gennemgår de vigtigste ting som man kan gøre hvis man skulle være ude for et trafikuheld eller vidner til et, men den viden du har efter kursuset kan også bruges alle andre steder, så som i hjemmet, på arbejdspladsen, til sportsarrangementer osv.