Formålet med kampagnen er at sætte fokus på førstehjælp.
Via 24 små hjælpe-videoer vil omkring 100.000 danskere få op til 1 times
førstehjælps-undervisning i løbet af december.